Default Header Image

Rezultate obținute

TEZE SUSŢINUTE:

 1. Ţurcanu Adela. Particularităţile clinico-imunologice la pacienţii cu hepatita cronică virală C în asociare cu infecţia Herpesviridae. 2006. Teză de doctor în ştiinţe medicale. (Conducător ştiinţific: Dumbrava Vlada-Tatiana – dr. hab. şt. med., profesor universitar).
 2. Tofan-Scutaru Ludmila. Particularităţile clinico-paraclinice în diagnosticul diferitor forme ale pancreatitelor cronice. 2006. Teză de doctor în ştiinţe medicale. (Conducător ştiinţific: Dumbrava Vlada-Tatiana – dr. hab. şt. med., profesor universitar).
 3. Taran Natalia. Unele particularităţi clinico-paraclinice în hepatitele cronice virale în dependenţă de conţinutul nitriţilor şi nitraţilor în organism. 2009. Teză de doctor în ştiinţe medicale. (Conducător ştiinţific: Dumbrava Vlada-Tatiana – dr. hab. şt. med., profesor universitar).
 4. Maev Svetlana. Dereglările homeostaziei macro- şi microelementelor la bolnavii cu Hepatită cronică virală C. 2011. Teză de doctor în ştiinţe medicale. (Conducător ştiinţific: Dumbrava Vlada-Tatiana – dr. hab. şt. med., profesor universitar).
 5. Ţurcan Svetlana. Colita ulceroasă nespecifică: particularităţile demografice, clinico-biologice, evolutive şi managementul pacientului. 2013. Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale. (Conducător ştiinţific: Dumbrava Vlada-Tatiana – dr. hab. şt. med., profesor universitar).

MONOGRAFII:

 1. Gonciar V., Cazacu V., Dumbrava V-T. Farmaco- şi fitoterapia în gastroenterologie. Chişinău, 2006. 184 p.
 2. Dumbrava V-T., Berliba E., Lupaşco Iu. Ficatul şi alcoolul. Chişinău, 2008. 298 p.
 3. Sub redacţia Dumbrava V-T. Bazele hepatologiei în II volume. Chişinău. 2010. Vol. I- 400 p, II- 416 p.
 4. Ţurcan S. Colita ulceroasă. Chişinău. 2012. 192 p.
 5. Prisacari V., Paraschiv A., Spînu C., Holban T., Rîmiş C., Guriev V., Lupaşco Iu. Hepatitele virale parenterale şi cirozele hepatice – epidemiologia, clinica, diagnosticul, tratamentul, prevenirea şi controlul. Chişinău, 2013. 161 p.

ARTICOLE:

 1. Burish J., Pedersen N., Turcan S., et al. East-West Gradient in the Incidence of Inflammatory Bowel Disease in Europe – the ECCO-EpiCom inception cohort. Gut, gutjnl-2013-304636, published online first: 20 April 2013, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23604131.  Impact factor 10,11
 2. Цуркан С. Факторы риска часто рецидивирующего язвенного колита. В: Казанский медицинский журнал, Казань, Россия, 2013, № 1 (94), с. 128-130. ISSN 0368-4814; http://www.kazan-medjournal.ru/en/component/k2/item/630-risk-factors-for-frequently-relapsed-ulcerative-colitis-abstract-rus
 3. Цуркан С., Думбрава В. Всегда ли нужна поддерживающая терапия при неспецифическом язвенном колите? Клiнiчна та експериментальна патологiя. Черновцы, Украина, 2012, № 4 (42), с. 143-146. http://www.bsmu.edu.ua/files/KEP/%ca%c5P-2012-04/143.pdf

ABSTRACTE

 1. Цуркан С. Факторы риска неблагоприятного течения неспецифического язвенного колита. Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. 2011, приложение № 38, 60. http://refdb.ru/look/2757641.html
 2. Цуркан С., Думбрава В., Тофан-Скутару Л. Оксидативный стресс и ферментные антиоксиданты при неспецифическом язвенном колите. Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. 2011, приложение № 38, 61. http://refdb.ru/look/2757641.html
 3. Гельмич Т., Лупашко Ю., Райляну Е. Поражение гастродуоденальной зоны и уровень гастрина при хроническом гепатите в (ХГВ). Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. 2011, приложение № 38, 82. http://refdb.ru/look/2757641.html
 4. Лупашко Ю. Определение инсулина и глюкагона при хроническом гепатите С (ХГС) в динамике эуфиллин-глюкозной пробы. Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. 2011, приложение № 38, 90. http://refdb.ru/look/2757641.html
 5. Lupaşco Iu., Dumbrava V., Romanciuc I. Screening of chronic diffuse liver diseases among the healthy population in Republic of Moldova. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. 2012, vol. 21, suppl. 3, p.21. http://www.jgld.ro/2012/supplement3/supplement3.pdf
 6. Romanciuc I., Lupaşco Iu., Dumbrava V. The possible involvement of immunological mechanisms in tryptophan blood-level depletion and developing of depression in patients with chronic viral hepatitis. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. 2012, vol. 21, suppl. 3, p.28. http://www.jgld.ro/2012/supplement3/supplement3.pdf
 7. Burisch J., Duricova D., Turcan S. et al. Incidence of IBD and phenotype at diagnosis in Europe – first results from the EpiCom study. Gut. 2012, vol. 61, suppl. 3, A 20, OP087. Abstract Issue of 20thUnited European Gastroenterology Week, Amsterdam, 2012. Impact factor 10,11 https://www.ueg.eu/education/documentdetail/name=incidence_of_ibd_and_phenotype_at_diagnosis_in_europe_-_first_results_from_the_epicom_study&file=97440
 8. Burisch J., Xia B., Cukovic-Cavka S., Turcan S. et al. Is there an East-West gradient in the incidence of IBD in Europe? And further far East in China? First results from the EpiCom study. Gastroenterology. 2012, vol. 142(5), suppl. 1, S569-S570. Digestive Disease Week, 2012, San-Diego, USA. Impact factor 11,67 http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(12)62186-6/abstract
 9. Ţurcan S., Dumbrava V., Tanase R., Barca S. Possibility of prediction of long-term complications in ulcerative colitis. Gut, 2012, vol. 61, suppl. 3, A163. Abstract Issue of 20th United European Gastroenterology Week, Amsterdam, 2012. Impact factor 10,11 https://www.ueg.eu/education/document-detail/?name=possibility_of_prediction_of_long-term_complications_in_ulcerative_colitis&file=100426
 10. Lupașco Iu., Dumbrava, V., Romanciuc I. The diagnosis of the insulin resistance in chronic hepatitis B using the dynamic test of glucose and euphylline stimulation. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2012; 27 (suppl.5), 277. ISSN1440-1746 Impact factor 3,325 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgh.12006/pdf
 11. Romanciuc I., Lupașco Iu., Dumbrava V. The influence of the emotional state and of the transaminazes activity on quality of life in chronic viral hepatitis. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2012; 27 (suppl.5), 278. ISSN1440-1746 Impact factor 3,325 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgh.12006/pdf
 12. Lupașco Iu., Dumbrava V. Main Clinical Syndromes in Dependence on HLA Phenotypes in Chronic Hepatitis HCV. Journal of Clinical and Experimental Hepatology. 2013, vol.3, no.1S, S58-S59. http://www.jcehepatology.com/article/S0973-6883(13)00375-7/fulltext
 13. Romanciuc I., Lupaşco Iu., Dumbrava V. Depression and blood serotonin level in chronic viral hepatitis. Journal of Clinical and Experimental Hepatology. 2013, vol.3, no.1S S46-S47 http://www.jcehepatology.com/article/S0973-6883(13)00350-2/fulltext 

BREVET DE INVENŢIE

 1. Dumbrava V., Cobîltean L., Proca N., Rudic V., Ipatii C. „Utilizarea soluţiei de BioR de 0.5% în calitate de inductor al agregării trombocitelor” MD 3670  G2 2008.08.31
 2. Dumbrava V., Condraţchi L., Rudic V., Istrati V., Lupaşco Iu. „Metodă de tratament al encefalopatiei hepatice” MD 3555 G2 2008.04.30
 3. Maev S., Dumbrava V-T., Lupaşco Iu. Metodă de determinare a gradului de activitate  hepatitei cronice virale C. 219, MD. BOPI 2010, nr.6, p.30.
 4. Taran N., Dumbrava V.-T., Lupaşco Iu. Metodă de diagnosticare a hepatitelor cronice virale B şi C. 302, MD. BPI 12/2010
 5. Taran N., Dumbrava V.-T., Lupaşco Iu. Metodă de diagnosticare a hepatitelor virale cronice B şi C. Brevet de invenţie MD 302 Z 2011-07-31.
 6. Ţurcan S., Dumbrava V.-T., Tofan-Scutaru L., Peltec A. Metodă de diagnosticare a remisiunii complete a colitei ulceroase. Brevet de invenţie MD 451 Z.
 7. Ţurcan S., Jucovschi C., Dumbrava V.-T. Metodă de pronosticare a evoluţiei progresive a colitei ulceroase. Brevet de invenţie MD 548 Z. 2012-10-04.

DISTINCTII

 1. Om Emerit – Dumbrava Vlada-Tatiana
 2. Medalia Gloria Muncii – Dumbrava Vlada-Tatiana, 2000
 3. Medalia Dimitrie Cantemir – Dumbrava Vlada-Tatiana, 2010
 4. Medalia Meritul Civic – Taran Natalia, 2007

MEDALII

 1. Dumbrava V.-T., Tofan-Scutaru L., Lupaşco Iu., Maev S. The XV-th International Exhibition of research, Innovation and technological transfer. Diploma  & Gold Medal „Henri Coanda” Iaşi, Romania, „Inventica 2011”